• Iaa119221
  the Imam of the Masjid Al Brashdi
  Sinaw / Harat Al Barashid, Oman
  2013
 • Iaa119222
  Ruined interior of a house
  Sinaw / Harat Al Barashid, Oman
  2013
 • Iaa119223
  View towards the gate of Harat as-Suwafah
  Sinaw / Harat as-Suwafah, Oman
  2103
 • Iaa119224
  Interior elevation of a house in Harat as-Suwafah
  Sinaw / Harat as-Suwafah, Oman
  2103
 • Iaa119225
  Sketch drawing of a house
  Sinaw / Harat as-Suwafah, Oman
  2013
 • Iaa119226
  Arched passageway between houses
  Sinaw / Harat as-Suwafah, Oman
  2013
 • Iaa119227
  Panoramic view of the ruins of Harat as-Suwafah
  Sinaw / Harat as-Suwafah, Oman
  2013
 • Iaa119228
  A house in Harat as-Suwafah
  Sinaw / Harat as-Suwafah, Oman
  2013
 • Iaa119229
  Play of shadow and light in the ruins of an old house
  Sinaw / Harat as-Suwafah, Oman
  2013