• Icw0061
  Buxhoro Namozgohi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0062
  Buxhoro Namozgohi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0063
  Buxhoro Namozgohi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0064
  Abdulazizxon Madrasasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0065
  Abdulazizxon Madrasasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0066
  Abdulazizxon Madrasasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0067
  Abdulazizxon Madrasasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0068
  Abdulazizxon Madrasasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0069
  Ismoil Somoniy Maqbarasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0070
  Ismoil Somoniy Maqbarasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0071
  Ismoil Somoniy Maqbarasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0072
  Ismoil Somoniy Maqbarasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0073
  Ismoil Somoniy Maqbarasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0075
  Ismoil Somoniy Maqbarasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0076
  Ismoil Somoniy Maqbarasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0077
  Ismoil Somoniy Maqbarasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0078
  Ismoil Somoniy Maqbarasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0079
  Ismoil Somoniy Maqbarasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0080
  Ismoil Somoniy Maqbarasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0081
  Ismoil Somoniy Maqbarasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0083
  Ismoil Somoniy Maqbarasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0084
  Ismoil Somoniy Maqbarasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0085
  Ismoil Somoniy Maqbarasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0086
  Ismoil Somoniy Maqbarasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0087
  Ismoil Somoniy Maqbarasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0088
  Ulug╩╗bek Madrasasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0089
  Buxoro Arki
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0090
  Bolo Havuz Masjidi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0094
  Buxoro Arki
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0095
  Poi Kalon
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0099
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0100
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0101
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0102
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0103
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0104
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0105
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0106
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0107
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0108
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0109
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0110
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0111
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0112
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0113
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0114
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0115
  Chor Bakr Me'moriy Majmuasi
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0116
  Complex of Shaykh Jamal al-Din
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0117
  Complex of Shaykh Jamal al-Din
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0118
  Complex of Shaykh Jamal al-Din
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925