• Icw0060
  Namazgah
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0061
  Namazgah
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0062
  Namazgah
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0063
  Namazgah
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0064
  Sagiryan Mosque
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0065
  Sagiryan Mosque
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0066
  Sagiryan Mosque
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0067
  Sagiryan Mosque
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0068
  Sagiryan Mosque
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0069
  Maqbara-i Isma'il Samani
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0070
  Maqbara-i Isma'il Samani
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0071
  Maqbara-i Isma'il Samani
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0072
  Maqbara-i Isma'il Samani
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0073
  Maqbara-i Isma'il Samani
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0075
  Maqbara-i Isma'il Samani
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0076
  Maqbara-i Isma'il Samani
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0077
  Maqbara-i Isma'il Samani
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0078
  Maqbara-i Isma'il Samani
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0079
  Maqbara-i Isma'il Samani
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0080
  Maqbara-i Isma'il Samani
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0081
  Maqbara-i Isma'il Samani
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0083
  Maqbara-i Isma'il Samani
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0084
  Maqbara-i Isma'il Samani
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0085
  Maqbara-i Isma'il Samani
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0086
  Maqbara-i Isma'il Samani
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0087
  Maqbara-i Isma'il Samani
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0088
  Madrasah-i Ulugh Beg
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0089
  Ark
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0090
  Masjid-i Bala Hawz
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0094
  Ark
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0095
  Pa-i Kalan
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0099
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0100
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0101
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0102
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0103
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0104
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0105
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0106
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0107
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0108
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0109
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0110
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0111
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0112
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0113
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0114
  Fortress of Anau
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0115
  Maqbarah-i Chahar Bakr
  Bukhara, Uzbekistan
  1924-1925
 • Icw0116
  Complex of Shaykh Jamal al-Din
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925
 • Icw0117
  Complex of Shaykh Jamal al-Din
  Anau, Turkmenistan
  1924-1925