• Iaa118286
  Imamzadah Baba Qasim
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa118287
  Imamzadah Baba Qasim
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa118294
  Madrasah-i Imami
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa118290
  Du Manar Dardasht
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa118291
  Du Manar Dardasht
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa118300
  Madrasah-i Imami
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa118297
  Madrasah-i Imami
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa118317
  Darb-i Imam
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa118314
  Khanaqah-i Abu Mas'ud
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa118319
  Darb-i Imam
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa118327
  Darb-i Imam
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa118329
  Darb-i Imam
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa118328
  Darb-i Imam
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa118330
  Darb-i Imam
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa118325
  Darb-i Imam
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa118326
  Darb-i Imam
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa118344
  'Ali Qapu
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa118348
  'Ali Qapu
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa118353
  'Ali Qapu
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa118313
  Khanaqah-i Abu Mas'ud
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa118312
  Masjid-i Jami' (Isfahan)
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa118256
  Masjid-i Jami' (Isfahan)
  Isfahan, Iran
  1966
 • Iaa145471
  Timchah-i Amin al-Dawlah
  Kashan, Iran
  1966
 • Iaa145472
  Madrasah-i Sultani
  Kashan, Iran
  1966
 • Iaa145473
  Masjid-i Mir 'Imad
  Kashan, Iran
  1966
 • Iaa145474
  Ruin of an unidentified building in the old city of Kashan, Iran.
  Kashan, Iran
  1976
 • Iaa145475
  View of a domed intersection (chahar-su) in Kashan, Iran.
  Kashan, Iran
  1976
 • Iaa145476
  Manar-i Zayn al-Din
  Kashan, Iran
  1976
 • Iaa145477
  Bagh-i Fin
  Kashan, Iran
  1976
 • Iaa145478
  Bagh-i Fin
  Kashan, Iran
  1976
 • Iaa145479
  Bagh-i Fin
  Kashan, Iran
  1976
 • Iaa145480
  Bagh-i Fin
  Kashan, Iran
  1976
 • Iaa145481
  Bagh-i Fin
  Kashan, Iran
  1976